Dans och bild möts på gemensam arena

Dansaren och koreografen Lene Sejr-Sörensen arbetar ofta med mjukt svepande tygstycken. Nu vill hon skapa ett möte mellan bild och dans i Kalmar län. Foto: LARS JOHANSSON

KALMAR

- Konstnären tar in en upplevelse utifrån och för upplevelsen i en rörelse in i bilden. Dansaren söker sin upplevelse i det inre och för den utåt i en rörelse.

Lene Sejr-Sörensen reser sig upp och sveper med armarna. Hennes språk är kroppens. Kroppsligt. Lätt att förstå. Hon understryker sina ord med rörelser. Helt omedvetet tycks det.
- Kanske är det den låsande kroppsmedvetenheten jag vill komma ifrån i ett möte med bildkonsten, säger hon.
Öppna mig för ett annat uttryckssätt.

Intressant möte
I kväll visas på Kalmar konstmuseum en handfull dvd-filmer, resultat av Konstfrämjandet i Skåne och Dans i Skånes kurs Konst på dansens arena - Dans på konstens arena. Ett möte mellan sex konst­närer och sex dansare och koreografer.
- Dans och bild har mycket att ge varandra. Genom den här kursen kunde vi skapa ett intressant möte mellan två olika uttryck, säger Eva Månsson, Konstfrämjandet i Malmö, som samarbetat med danskonsulent Gunnel Erlander, Dans i Skåne.
- För mig är det naturligt att arbeta också med bild, säger Lene Sejr Sörensen. Jag ar ju sedan 30 år gift med en skulptör och har dessutom arbetat tillsammans med flera bildkonstnärer. När jag skapar en föreställning ser jag mig runt omkring. Jag tar in omgivningen. Ser scenbil­den, rummet, rekvisitan. Jag känner av en stämning. Ur detta växer dansen fram. Så var det bland annat i Eke-torps borg där Lene Sejr Sörensen arbetade tillsam­mans med ölandskonstnä­ren Bodil Magnusson i iscensättningen Forntid och Nutid.
- Jag tror också att det hos många konstnärer finns en önskan att arbeta med performance. Många gör det redan. Där kan vi mötas - koreografen van att uttrycka sig med kroppen, konstnären som söker det kroppsliga. Dans och bild.
- Vårt mål var att korsbefrukta bild och dans, säger Eva Månsson. Och framför allt att ge konstnärer, dansare och Koreografer möjlighet att utvecklas. I korsbefruktning­en hoppas vi naturligtvis också att vi ska nå en ny publik.
Att den som ofta ser dans också skall upptäcka bild­konsten och att den som är intresserad av bild söker sig till dansen.

"Täta skott"
- Det finns faktiskt ganska täta skott mellan de olika konstarterna i Kalmar län, säger Lene Sejr Sörensen. Jag Önskar mig en större öppen­het. Att vi ska samarbeta, bjuda på oss själva och upp­muntra varandra. Inom bildkonsten finns många profes­sionella utövare i länet, men det finns också professionella dansare. Vi skulle kunna mötas och arbeta tillsam­mans. Kanske kan vi också involvera Öststaterna, Est­land, Lettland och Litauen, liksom Polen.

Spännande projekt
- Konstfrämjandet arbetar med många spännande pro­jekt, säger Eva Månsson. För oss är det viktigt att konstnä­rer får möta nya rum och nya situationer. Att möta dans är en utmaning för konsten.
Det håller Lene Sejr-Sören­sen med om.
- Jag har alltid varit intresse­rad av konst. Etyder, Malmö-kursen, har gjort mig än mer nyfiken på ett möte mellan dans och konst i Kalmar län. När jag ser bilder söker jag källan till bildens expressivi­tet. En expressivitet som jag kan uttrycka med min kropp.
Mötet mellan dans och konst resulterade också, trots att kursens egentliga mål inte var ett färdigt objekt, i en dvd-film som visas på konstmuse­et i kväll.
- Jag vill visa dansare, konst­närer och kulturarbetare hur ett samarbete kan gå till, säger Lene Sejr-Sörensen och spo­lar fram sitt och konstnären Natasha Penas bidrag, en poetisk performance där konstnären i en svepande vacker klädnad med mjuka rörelser sår en sådd i mörk mylla innan hon omges av dansare som rör sig i samma cirklar.
- Jag tror att ett möte mellan bild och dans i länet skulle vara spännande, säger Lene Sejr-Sörensen. Ett öppet möte,; mellan konstarter där vi kan, fråga varandra - vad kan jag ge dig, vad kan du ge mig?

GUNILLA PETRI